اعلام آمادگی جامعه‌شناسان و روانشناسان برای نجات محله هرندی

 Mohammad_Bagher_Ghalibaf_9سرویس اجتماعی فردا: در پاسخ به درخواست همکاری شهردار تهران از صاحب نظران و مردم برای فعالیت های پیشگیری، کنترل و مقابله آسیب های اجتماعی تعدادی اساتید دانشگاه و نخبگان اجتماعی کشور از جمله دکتران امان الله قرایی مقدم، جعفر بای، مصطفی فروتن، مصطفی اقلیما، سیدحسن موسوی چلک و دکتر مجید ابهری با تشکیل یک کارگروه علمی به عنوان کارگروه علمی و تجربی پیشگیری، کنترل و مقابله آسیب های اجتماعی ضمن پاسخ به نامه شهردار تهران اعلام آمادگی نمودند تا در محورهای برنامه ریزی، سیاست گذاری و کاربردی نمودن طرح های ملی در خدمت سازمان ها و نهادهای فعال در این زمینه باشند:

«اینک که شهردار تهران با احساس مسئولیت تاریخی خود در این زمینه پیش قدم شده ما نیز ضامن ابراز تشکر آمادگی کامل خود را برای همکاری های یاد شده اعلام می کنیم و امیدورایم نخبگان دانشگاهی و صاحب نظران تجربی در این زمینه و در این جهاد اجتماعی مشارکت نمایند. »

دکتر ابهری به عنوان سخنگوی این گروه، اظهار می دارد: غفلت از بافت های فرسوده که از اصلی ترین مناطق آسیب ساز شهری است، باعث شده منطقه هرندی با عنوان سرطان اجتماعی در شهر ایجاد شود و موجب سرایت آسیب های اجتماعی به تمام شهر شود.

ابهری تصریح می کند: در حال حاضر مناطقی مثل مرتضی گرد، پلائین و خلازیر، سه نقطه آسیب ساز و مشابه هرندی در تهران هستند که باید مورد توجه قرار گیرند درغیر این صورت کمتر از دو سال دیگر این مناطق به مراتب خطرناک تر و آسیب سازتر از هرندی خواهند شد.

وی ادامه می دهد: حال که شهرداری تهران با تمرکز توجه به محله هرندی مقابله با آسیب های اجتماعی در آن منطقه را در دستور کار خود قرار داده، لازم است که شهردار تهران مناطق ذکر شده را در لیست برنامه ریزی و توجه هر گاه در گام بعدی قرار دهد. همچنین همشهریان عزیز باید بدانند هیچ کس در مقابل آسیب های اجتماعی در حاشیه امنیت نیست. بنابراین با احساس مسئولیت در این زمینه ها به کمک شهرداری تهران شتافته و به دور از هر گونه سلیقه سیاسی و جناحی در این زمینه در یک جهاد اخلاقی حرکت کنند..

http://www.fardanews.com/fa/news/470200/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%B1%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%B1

Check Also

افزایش نرخ کودک‌آزاری روانی در کشور

باید مشکلات معیشتی مردم در نظر گرفته و برنامه‌ای برای رفع این مشکل‌ها طراحی شود …