جامعه ایمن

چه کسانی رانندگی نکنند

بسیار پیش آمده که شاهد رفتارهای پرخطر رانندگان در خیابان های شهر یا اتوبان ها باشیم و با دیدن این مناظر دچار دلهره و اضطراب شده و دقایق یا حتی ساعاتی روحمان آزرده شود. متاسفانه در مشاهده رانندگی افراد در شهرهای بزرگ با تیپ های متفاوت رانندگان مواجه می شوید. …

Read More »