باندهای تبهکاری فامیلی

indexاین روزها تعداد بزهکاری‌هایی که برچسب خانوادگی دارند روبه افزایش است و این معضل تنها در کشور ما روی نمی‌دهد، بلکه بسیاری کشورهای جهان هر روز با بزهکاری و فراتر از آن جنایت خانوادگی دست به گریبان هستند.
بزهکاری‌های خانوادگی از دیرباز در هر جامعه‌ای بوده و گاهی در یک طایفه خاص به شغل خانوادگی تبدیل شده اما چه شده تعداد آن در میان افرادی که چند سال پیش زندگی عادی داشتند هم در حال افزایش است؟
فضای صنعتی و زندگی گسترده امروزی نگرش زیاده‌خواهانه در بین افراد جامعه ایجاد می‌کند که باعث تغییر نوع نگرش و ایدئولوژی زندگی آنها می‌شود.
هرچه رویکرد زیاده‌خواهان به دنبال زندگی صنعتی بیشتر شیوع پیدا کند، فقر و فرهنگی نیز در جامعه بیشتر خواهد شد.
فقر فرهنگی یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد کننده بزه و به دنبال آن بزهکاری خانوادگی است. مهاجرت در جوامع در حال توسعه باعث تعارض خرده فرهنگ‌ها می‌شود، در حقیقت با مهاجرت، خرده‌فرهنگ‌ها گسترده و به فرهنگ غالب جامعه تبدیل می‌شوند. اعتیاد نیز عامل مهم دیگری است که به‌دلیل فرایندی که در مغز انسان ایجاد می‌کند، فضایی را به‌وجود می‌آورد که فرد معتاد برای احساس نیاز به استعمال مواد افیونی به هرکاری دست می‌زند. بسیار دیده شده پدری که تا قبل از آلودگی به مواد افیونی خانواده‌اش را از هر آسیبی حفظ می‌کرد اکنون فرزندانش را وادار به دزدی یا خرده فروشی مواد مخدر می‌کند تا هزینه اعتیادش را به‌دست آورد. می‌توان از بی‌اعتمادی به جامعه به عنوان عامل برجسته دیگری نام برد زیرا هنگامی‌که جوانان می‌بینند یا می‌شنوند گروه‌هایی همواره در جامعه وجود دارند که به‌راحتی از سدها عبور می‌کنند و به زندگی ایده‌آلی دست می‌یابند در حالی که یک جوان با تلاش بی‌دریغ  هم نمی‌تواند به گوشه‌ای از دارایی آنها دست پیدا کند، برای کسب درآمد طلایی و بی‌زحمت انگیزه تلاش را از دست می‌دهد و سعی می‌کند با تشکیل گروهی از میان دوستان و گاهی اعضای خانواده زندگی مناسب و بی‌زحمتی برای خود تهیه کند.
برای درمان این معضل اجتماعی دو راهکار وجود دارد؛ راهکار کوتاه‌مدت که مانند قرص مسکن عمل می‌کند و پس از پشت‌سرگذاشتن مقطع زمانی کوتاه مدت اثر خود را از دست می‌دهد و راهکار بلندمدت که برای نهادینه کردن آن حداقل ۶۰ تا ۷۰ سال زمان نیاز است. در بحث درمان باید مهارت‌های زندگی به خانواده‌ها آموزش داده شود. پدر و مادر باید تبعات قانون‌گریزی را بیاموزند و به فرزندانشان آموزش دهند. از سوی دیگر پدر و مادر باید مراقب معاشرت فرزندانشان باشند، آنها باید بدانند گاهی شنیدن یک ایده می‌تواند به یک بزهکاری ختم شود.
والدین باید با نظارت مستقیم و مستدل رفتارها و معاشرت فرزندانشان با دیگران و حتی فرزندان اقوام را کنترل کنند.
 http://www.iran-newspaper.com/?nid=5649&pid=14&type=0

 

Check Also

چرا نزد روانشناس نمی رویم

  مراجعه نکردن به مشاور روانشناس در بررسی آسیب شناسی دلایل زیادی دارد. نخستین و …