چه افرادی غیبت می کنند؟/ریشه یابی و راهکارهای مقابله

Circle of gossiping facesدکتر مصطفی فروتن در گفتگوی اختصاصی با شفا آنلاین ضمن اعلام این مطلب درباره علل غیبت کردن، اظهار داشت: بیش از 50 درصد چنین افرادی بدون قصد و نیت دست به غیبت می زنند و آن را امری عادی تلقی می کنند.
گروه همسالان
وی گروه بعدی غیبت کنندگان را همسالان دانست و تصریح کرد: برای نمونه میان دو همکار یا هم کلاسی چنین پدیده ای به چشم می خورد.
غیبت در افراد دچار ضعف شخصیت
پژوهشگر اجتماعی ادامه داد: همچنین افرادی که دارای ضعف شخصیت هستند؛ ارزش ها را به اندازه کافی درک و اجرا نمی کنند، دارای شخصیت محکمی نیستند و برای مواجه با برخی افراد دچار مشکل می شوند و به علت عدم توان رو در رویی با آنان گاهی اوقات به صورت غیر مستقیم با هدف تخریب و کمرنگ کردن پشت سرشان غیبت می کنند.
افراد دچار اختلال شخصیت
فروتن خاطرنشان کرد: در واقع عده ای از افراد مبتلا به اختلال شخصیت به صورت بیمار گونه غیبت نمی کنند یعنی آنها با اشتباه ندانستن این پدیده خود را محق انجام آن نیز می دانند.
وی افزود: دسته دیگر افراد مبتلا به اختلال شخصیت به صورت بیمار گونه اند و برای غیبت کردن سرمایه گذاری می کنند، حال آن که بحران زمانی معنا می گیرد که چنین افرادی دیگران را نیز با خود همسو نمایند.
وی یادآور شد: یعنی فرد بدون خواسته قلبی وارد این سناریو می شود و در واقع با تخریب دیگران دست به یک کار ضد ارزشی می زند.
به گفته وی منشأ بروز غیبت در بطن خانواده است. یعنی یا خود خانواده  نسبت به آن اقدام می کند، یا بر آن دامن می زند و یا با بی توجهی باعث گسترش چنین فضایی می شود.
تبعات غیبت کردن
این روانشناس گسترش شایعه- افزایش دروغ، افزایش مشاجرات، جدل و کدورت ها، از بین رفتن حس اعتماد میان افراد و در نهایت تنهایی را تبعات ناشی از غیبت کردن برشمرد.
راهکارهای خودداری از غیبت کردن
فروتن توجه به یک اصل علمی را راهکار اول برای خودداری از غیبت اعلام و تأکید کرد: همه با این مثال معروف آشنا هستند که برای نمونه ” حرفتو کجا شنیدی؟ همان جا که حرف دیگران بود”. افراد باید بر این اصل که هر فعلی بازتابی دارد اعتقاد داشته باشند، یعنی اگر پشت سر کسی حرف بزنند؛ عده ای هم پشت سر وی دست به چنین کاری خواهند زد.
عدم حضور و مشارکت در مجامعی که غیبت می کنند
وی ادامه داد: در واقع یکی دیگر از راهکارها عدم حضور و مشارکت در مجامعی که غیبت می کنند، است .حال آن که در صورت عدم حضور یا ترک آن محل فرد مجبور به تأیید یا تکذیب سخنان توام با غیبت اطرافیان نیست.
توجه به ارزش های اخلاقی و دینی
پژوهشگر اجتماعی برای مقابله با غیبت کردن، توجه به ارزش های اخلاقی و دینی را عامل دیگری برشمرد و به شفا آنلاین گفت: توجه به تعالیم دینی؛ مذهبی و ارزش های اخلاقی فرد را از این پدیده دور می کند.
وی همچنین با تأکید بر رعایت یکسری اصول و مقررات بحث رویارویی را در مقابله با غیبت کردن موثر دانست و بیان کرد: در رویایی دو هدف نهفته است. ابتدا به فردی که غیبت می کند یک پیغام فردی داده می شود و سپس پیغام برای آن مجموعه که من دوست ندارم پشت سرم غیبت کنید.
http://shafaonline.ir/fa/news/29101/%DA%86%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%A8%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87

 

Check Also

آنچه باعث آزار کودکان می شود

سلامت نیوز : خانواده مهم‌ترین نهادی است که افراد دوره کودکی خود را در آن …