نقش مشاور در مدارس

index145متاسفانه آنچه در اغلب مدارس به ویژه مدارس دولتی می‌بینیم، این است که کار‌های مربوط به مشاوره دانش آموزان به صورت تخصصی انجام نمی‌شود.
یک آسیب‌شناس اجتماعی معتقد است با توجه به وجود آسیب‌های اجتماعی در سطح جامعه، نقش مددکاران اجتماعی و یا روان‌شناسان و متخصصان با سابقه در مدارس بسیار مهم و ضروری است.
مصطفی فروتن در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در مورد ضرورت به کارگیری مددکاران اجتماعی در مدارس اظهار داشت: افرادی در مدارس تحت عنوان مشاور،  وظیفه مشاوره دانش آموزان را برعهده دارند و بعضا ممکن است این افراد دارای مدرک کار‌شناسی با گرایش‌های اجتماعی باشند که تا حدودی هم به آسیب‌های اجتماعی و مسائلی که دانش آموزان با آنها در گیر هستند،  واقف‌اند.
این آسیب‌شناس اجتماعی افزود: اما متاسفانه آنچه در اغلب مدارس به ویژه مدارس دولتی می‌بینیم، این است که این قبیل کار‌ها به صورت تخصصی انجام نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه نوع و شکل بزه‌ها و آسیب‌های اجتماعی که امروزه در جامعه وجود دارد، بعضا با دو دهه گذشته متفاوت است، گفت: به طور مثال تغییر موادمخدر به ماده محرک، خود یک نوع التهاب و دردسر جدید را ایجاد می‌کند، لذا با توجه به این مسائل؛ نقش مددکاران اجتماعی و یا روان‌شناسان و متخصصان با سابقه در مدارس بسیار مهم و ضروری است.
این آسیب‌شناس اجتماعی با اشاره به اینکه والدین در رابطه با آسیب‌های اجتماعی به اندازه کافی تخصص و تبحر ندارند، گفت: والدین زمانی ‌که  فرزندان خود را به مراکز آموزش می‌فرستند، این توقع را دارند که فرزندانشان آموزش‌های مورد نیاز را از طریق مدرسه فرا بگیرند.
فروتن بر لزوم استفاده از متخصصان باتجربه برای ارائه مشاوره به دانش آموزان در مدارس تاکید کرد و افزود: مددکاران اجتماعی و یا روانشناسانی که تجربه رویارویی و حل آسیب‌های اجتماعی را دارند، باآگاهی که دارند می‌توانند، در کنار خانواده‌ها به امر تعلیم و تربیت دانش آموزان اهتمام کنند.
http://www.a-sasw.com/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7/

 

 

 

Check Also

تاثیرات منفی گسستگی فرزندان با والدین سالخورده

 گسترش و پیشرفت علم پزشکی یکی از نتایج مراحل مختلف پیشرفت تکنولوژی است. در گذشته …