مجریان دوره

 • برخی از سازمان‌ها و ارگان‌هایی که مباحث روانشناسی و علوم مرتبط در آن اجرا گردیده است:
 • فرماندهان انتظامی و افسران ارشد استان سمنان ، مازندران ، تهران بزرگ و …
 • مدیران ارشد و کارکنان شهرداری تهران
 • دنشگاه تربیت مدرس
 • دانشگاه آزاد تاکستان
 • دنشگاه پیام نور استان البرز
 • دانشکاه فنی ابوریحان
 • روانشناسان و مددکاران استان فارس
 • کارکنان اداره آموزش و پرورش ، اولیا و دانش آموزان استان هرمزگان
 • کارکنان وزارت نیرو – تهران
 • مدیران ارشد و کارکنان وزارت بهداشت استان قزوین
 • داشنگاه علمی کاربردی سیمان آبیک
 •  مدارس مناطق مختلف تهران
 • دانشگاه فنی دخترانه ولیعصر (ع)
 • سازمان آتش نشانی
 • سازمان بهزیستی
 • انجمن برایتونیک
 • انجمن سلامت خانواده ایران
 • دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • دانشگاه علوم پزشکی البرز
 • کارکنان بسیج شهر پردیس
 • کارکنان آموزش و پرورش و اولیای دانش آموزان شهر پردیس
 • دانشگاه غیاث الدین کاشانی قزوین
 • مدیران و کارکنان شهرداری کهریزک
 • کارکنان آموزش و پرورش کهریزک
 • کارکنان و مدیران آموزش و پرورش تهران
 • کارکنان و تاکسیرانان شهر تهران
 • شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران
 • درمانگاه تخصصی حضرت ولیعصر(عح) – تهران
 • کلینیک خیریه امام هادی (ع) – تهران
 • مساجد ، خانه های سلامت ، سرای محلات و … در تهران
 • دانشکده مامایی و پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی – البرز
 • دانشگاه آزاد ساوجبلاغ
 • اداره کل امور ایثارگران
 • پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی
 • سازمان میراث فرهنگی
 • دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • سازمان تعاون روستایی کشور
 • پژوهشگاه وزارت راه و ترابری
 • استانداری فردیس
 • سازمان اتوبوسرانی شرکت واحد شهر تهران