دوره ها و کارگاه های تخصصی

عناوین برخی از دوره های برگزار شده و قابل ارائه در جدول زیر آمده است . توضیح اینکه هر عنوانی آموزشی در حوزه علوم اجتماعی و روانشناسی بنا به در خواست هر سازمان قابل اجرا می باشد .

 سیمنارها

 کارگاه های تخصصی

راز آفرینش فرزند پروری (‌کودکان )
عزت نفس و اعتماد به نفس سبک زندگی ایرانی- اسلامی
بلوغ عاطفی در انسان روابط زناشویی و آسیب ها
بلوغ روانی در کودکان و نوجوانان مهارت های قبل از ازدواج
عزت نفس در کودکان روانشناسی زندگی
مهارت های پیش از ازدواج خیانت های زناشویی
مهارت برقراری ارتباط موثر خانواده متعالی
رازهای زندگی شاد مدیریت خانواده
اعتیاد در خانواده فرزند پروری (نوجوانان )
مهارت نه گفتن ارتقاء روابط همسران
شکست ، پلی به سوی موفقیت  روانشناسی نوجوانان
فرزندان امروز ، والدین فردا  فراغت در ایران
فضاهای مجازی و خانواده ها  اخلاق حرفه ای و سازمانی
روانشناسی طلاق  ارتباط موثر معلم و دانش آموز
روانشناسی موفقیت  
روانشناسی خیانت های زناشویی  
اعتیاد در نوجوانان  
چهارشنبه سوری از دیدگاه روانشناسی  
روانشناسی حجاب  
روانشناسی مستهجن نگاری  
مدیریت خشم  
مدیران موفق  
بهداشت روانی در محیط کار  
روانشناسی عشق