تبعات مراجعه نکردن به روانشناس

ed_psy_logo
اگر افراد جامعه به روانشناس مراجعه نکنند چه تبعاتی خواهد داشت؟
قتل های سریالی که توسط گروهی مانند خفاش شب، اصغر قاتل، بیجه و… انجام می شود، همسرکشی ها و زورگیری ها همه محصول عدم درمان مشکلات در دوره خاص است. شخصی که در دورانی دچار بحرانی در زندگی خود شده و حقارتی را تحمل می کند اگر از حضور روانشناس و راهنمایی های وی استفاده می کرد هرگز کارش به ارتکاب جرم و جنایت نمی رسید. متاسفانه همه این بحران ها به عنوان مشکل شخصیتی در وجود آن ها باقی مانده و به مرور زمان خود را به صورت بزه و جرم نشان می دهد.
    هر آسیبی که در اجتماع روی می دهد روح جامعه را می آزارد. عدم مراجعه به مشاوره های روانپزشکی نه تنها به فرد آسیب می رساند بلکه آسیب های عمیق و غیرقابل جبرانی را برای جامعه در بر خواهد داشت؛ آسیب هایی که تک تک اعضای جامعه را درگیر خواهد کرد، اما راهکارها چه می تواند باشد؟ همه این مباحث به آسیب شناسی برمی گردد. مشکلات زمانی حل می شود که به شناخت برسیم، برای مثال اگر ما وسیله ای مانند خودکار را نشناسیم تا صد سال دیگر هم نمی توانیم از آن استفاده کنیم. بنابراین بررسی و شناخت، نقش بسیار مهمی را در جلوگیری از بروز آسیب ها ایفا می کند.
    پس از آن نخستین گام برای حل مشکلات فرهنگ سازی است. در همه جوامع رسانه ها در عرصه تولید فرهنگ نقش مهمی را ایفا می کنند. نداشتن برنامه های مفید در این زمینه بسیار ناگوار است، البته ما برنامه های مستند علمی زیادی داریم که هم اکنون از رسانه ملی پخش می شود اما ذائقه کلی اجتماعی آن را نمی پسندد. رسانه ها می توانند در راستای ساخت برنامه های آموزشی سینمایی گام بردارند. استفاده از کاراکترهای محبوب مردم و ایجاد فضای مناسب برای ذائقه مردم، می تواند کمک شایان توجهی برای تقویت و ایجاد یک فرهنگ داشته باشد.واقعیت این است با ورود قدرتمند رسانه ملی نه تنها می توانیم از ورود رسانه مهاجم جلوگیری کنیم بلکه می توانیم فرهنگ سازی کنیم. باید گفت که نقش آموزش و پرورش نیز در این بحث بسیار جدی است.در اکثر مدارس روانشناس یکی از معلمان است و این امر باعث می شود بچه ها از ترس فاش شدن اطلاعات شخصی و سوءتعبیرها توسط معلمان و دانش آموزان به معلمی که وظیفه روانشناسی مدرسه را هم برعهده دارد، مراجعه نکنند.
    وقتی ما به این باور برسیم که مشاوره تخصصی یکی از نیازهای زندگی بشر است به راحتی و با کمال میل از آن استفاده می کنیم.از طرفی آموزش و پرورش می تواند با تفکیک معلمان از روانشناسان و برگزاری کلاس های خاص و استفاده از نیروهای کارآمد به صورت مستمر وظیفه خود را نسبت به جامعه ایفا کند.دولت نیز با سیاستگذاری کلان می تواند با ارائه سوبسیدهای درمانی روی پروژه های تحقیقاتی روانشناسی هزینه ها را کاهش دهد.حمایت بیمه ها از هزینه مشاوره باعث می شود مردم تمایل بیشتری برای حضور در کلینیک های روانشناسی از خود نشان دهند.

□ روزنامه ایران، شماره 5394

 

Check Also

بزهکاری خانوادگی

داستان بزهکاری های خانوادگی چیزی نیست که امروزه به وجود آمده باشد. تاریخچه بزه های …