کارگاه های آموزشی

نقش ورزش در بهداشت روانی

  همایش نقش ورزش در پیشگیری از رفتارهای پرخطردر تاریخ 31/2/93 در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار گردید.  رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی در همایش نقش ورزش “برای تونیک” در پیشگیری از رفتارهای پرخطر گفت: ورزش “برای تونیک” باعث نشاط، شادی و طول عمرمی شود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون …

Read More »