علل و عوامل پرخاشگری – قسمت دوم

تحلیل شوک713175-785763
مصطفی فروتن، روانشناس

پرخاشگری که تأثیرات منفی زیادی در بعد اجتماعی و حتی خانوادگی گذاشته و گاهی باعث جرایم جنایی می‌شود علل و عواملی دارد که در شماره گذشته به 5 مورد آن اشاره کردیم و در ذیل به شش مورد پرداخته می‌شود.
6-بیماری‌هــــــا (جسمی و روانی): عقب ماندگی‌های ذهنی
7-جغرافیای سکونت: نقاط گرمسیر و کویری و مناطق مرزی دو نمونه از مناطقی هستند که ساکنان آن به لحــــــــاظ سوق الجیشی دارای بافت رفتاری خشن‌تری نسبت به سایر اقوام هستند.
8-تقویت پرخاشگری در شرایط خاص: برخی مواقع به علت جنگ یا عوامل دیگر پرخاشگری در جامعه تقویت می‌شود. بدیهی است در چنین وضعیتی، پرخاشگری با فراوانی بیشتر در افکاربا تخیلات و اعمال افراد آن جامعه مشاهده می‌شود چون جامعه به دلیل مقتضیات زمانی و مکانی خود پرورش آن را ضروری می‌داند.
9-اوضاع اجتماعی: وقایع نامطلوبی مانند درگیری‌ و نزاع، اعتراضات، محدودیت‌، تبعیض‌ها و بی‌عدالت‌های اجتماعی سبب ایجاد خشم و پرخاشگری می‌شود. فقر شدید، محرومیت، بیکاری، تبعیض و تفاوت‌های اجتماعی، درگیر بودن با افراد شرور و خلافکار و به‌ طور مکرر در معرض خشونت بودن، همگی به رفتار خشن و متعرضانه کمک می‌کند.
10-رسانه‌ها: همانگونه که در تحلیل عناصر تکوین شخصیت اشاره شد، رسانه‌ها و در رأس آن تلویزیون تأثیر مستقیم اما نامحسوسی در زندگی یک فرد دارد. از آغاز زندگی، نوزاد در مواجهه با تلویزیون بوده و تا مقطع سالمندی این جعبه جادویی به عنوان وسیله همراه در زندگی یک فرد قرار دارد. اثر فیلم‌ها و برنامه‌های خشن در ایجاد رفتار خشونت‌آمیز و پرخاشگرانه در مطالعات محققین بارها مورد تأیید قرار گرفته‌است. درخصوص بازی های ویدئویی به عنوان زیرمجموعه‌ای از رسانه‌ها هم همین اصل پابرجاست. یافته‌های پژوهش‌های بین‌المللی در این زمینه نیز رابطه معنادار پرخاشگری آموخته شده را بارها تأیید کرده است.
11-مواد اعتیادآور و مشروبات الکلی نیز تأثیر بسزایی در ایجاد پرخاشگری میان افراد دارد.
بنابراین با توجه به این عوامل خانواده‌ها می‌توانند علت‌های خشم و پرخاشگری شان را نسبت به افراد متوجه شوند و در این صورت با مراجعه به مشاوران و متخصصان و گذراندن دوره آموزشی کنترل خشم، به زندگی آرام و مناسبی روی آورند چرا که دیده می‌شود همین عوامل باعث بروز جرم و جنایت‌های فراوانی در خانواده و جامعه شده است که این اتفاقات آسیب‌های بسیاری را به افراد وارد می کند. به همین خاطر با توجه به این مسائل می‌توان از بروز چنین حوادثی پیشگیری کرد.

http://iran-newspaper.com/?nid=6056&pid=11&type=0

Check Also

زندان و آسیب های اجتماعی

عجیب است اگر بدانید با پیشرفت تکنولوژی، دزدان و تبهکاران نیز در این زمینه پیشی …