پنهان کاری قبل از ازدواج

marriage-loanیکی از آسیب هایی که بعد از ازدواج رخ می دهد مسائل و مشکلاتی است که هریک از زوجین در زندگی قبل از ازدواج داشته اند و این موارد خودآگاه یا ناخودآگاه به زندگی مشترک کشیده می شود و می تواند اثرات مثبت یا منفی زیادی داشته باشد.
یکی از بزرگترین آسیب ها پنهان کاری های قبل از ازدواج است که بررسی نتایج و مشکلات ناشی از این پدیده نشان می دهد صداقت تا چه حد در زندگی مشترک الزامی است. با نگاهی به این پرونده در می یابیم مرد به علت نداشتن خودباوری کافی سال ها انزوای عاطفی را تحمل کرده و چون به واسطه شغلش در خود احساس حقارت و کمبود می کرده این موضوع را که دارای نشان اجتماعی خوبی نیست، پذیرفته. از سوی دیگر به خاطر بالارفتن سنش خواسته ها و تمایلاتش نیز بالارفته و فکر می کند حالاکه تصمیم به ازدواج گرفته پس باید اتفاق ویژه ای در زندگی اش رخ دهد. در واقع مواجهه ای منطقی با ازدواج نداشته و وقتی باچنین مشکلی در زندگی مشترک روبه رو شده به دلیل این که راهکار، مهارت و تکنیک علمی مقابله آن را نیز نیاموخته به جای حل معضل، مجادله ای غیرمنطقی رخ داده است.
بدین ترتیب کوچک انگاری مشکلات، مسخره کردن یکدیگر و کم دانشی و نداشتن مهارت های کافی دست به دست هم داده و این اختلاف، آنها را به فرجام شومی کشانده است.
حال آن که هر فردی ممکن است مشکلات جسمی یا حتی روحی و روانی خاصی داشته باشد که حتی برخی از آنها به شکل وراثتی به او رسیده است اما این معلولیت یا محدودیت ها نباید باعث مشکل ، اختلاف یا قتل و جنایت شود. پس بهتر است چنانچه توان حل مشکلات را نداریم از متخصصان این عرصه کمک و راهنمایی بگیریم تا یک مشکل قابل حل و ساده به جنایتی جبران ناپذیر تبدیل نشود.

روزنامه ایران، شماره 5207 به تاریخ 1/8/91، صفحه 16 (قضایی -حقوقی)

Check Also

زندگی مشترک دختران و پسران مجرد؛

زندگی مشترک دختران و پسران مجرد؛ فروپاشی نظام ارزشی خانواده است اولین دلیل افزایش سن …